Prindsens venner er et aksjonsfellesskap som ble startet i 2006 for bevaring og fredning av hele Prinds Christian Augusts Minde i Storgata 36, Oslo.

Prindsen ble fredet i 2009, men gruppa arbeider fortsatt for at anlegget skal bevares uten inngrep.

Du finner mer informasjon i Facebook-gruppa Prindsens venner. Bli medlem og vær med på arbeidet for bevaring av Prindsen.

Se bruks- og bevaringsforslag fra Prindsens Venner, 2019

Prinds Christian Augusts Minde er et sosialhistorisk viktig anlegg i Oslo sentrum. Området, som i dagligtale kalles «Prindsen», ble bygd ut gjennom 1800-tallet og har vært brukt som tvangs­arbeids­anstalt, fattig­sykehus, galehus, asyl, vernehjem og mye annet i fattig­pleien. Ett bygg ble fredet i 1927, hele eiendommen ble fredet i 2009.

Prindsen er de upriviligertes kulturminne og forteller om byens håndtering av gale og utstøtte. Anlegget har beholdt sin historisk lukkede karakter og er unikt i Skandinavia.

Prindsen

Om Prinds Christian Augusts Minde

Hva er Prindsen?

Albertine

Prindsen har vært asyl, anstalt, tukthus, galehus, eldresenter, omsorgsboliger med mer. Institusjons­historien er usedvanlig godt bevart, og er lesbar i arkitekturen.

Les mer om Prindsens historie

Prindsen er fredet

Fra fredningen av Prindsen

«Prindsen» er de upriviligertes kulturminne og forteller om byens hånd­tering av gale og utstøtte. Anlegget har beholdt sin historisk lukkede karakter og er unikt i Skandinavia.

Les fredningsvedtaket

Bruks- og bevaringsforslag fra Prindsens Venner, 2019

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Prindsens venner har samlet dokumentasjon om Prindsen gjennom mange år. Vi har lagt ut et utvalg dokumenter som kan være nyttige for flere.

Se dokumentarkivet

Hvem var prinsen?

Christian August

Prins Christian August var en svært populær stattholder i Norge. Prinsen hadde ingen befatning med fattigvesenet, og medvirket heller ikke til at Prindsen ble opprettet i 1809; stiftelsens navn var en ren æresbevisning.

Mer om prinsen i Store norske leksikon

Bilder

Prindsen

Bilde tatt mot hovedinngangen.

Prindsen

Bilde tatt bakfra.

Prindsen

Oversiktsbilde over området

Mangelgården 2019 Mangelgården 1890

Mangelgården 1890. Foto: O. Væring, Oslo Museum, CC-BY-SA.

Sovesal

1863. «En Sovesal; Christiania Sindsyge=Asyl.» Tegnet av Reinholdt Boll. Oslo museum.

Sindsyge

1863. «Christiania Sindsyge=Asyl» Tegnet av Reinholdt Boll. Oslo museum.

Arbeiderbladet

1887. En periode hadde politilegen visitasjonslokale for prostituerte på området. Christian Krohg, som hadde atelier i nærheten, kan ha hentet inspirasjon herfra til sitt kjente bilde «Albertine i politilægens venteværelse».

Arbeiderbladet

1950 Arbeiderbladet: «Prinds Christian Augusts Minde er et sosialhistorisk viktig anlegg i Storgata». Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. CC-BY-NC-ND

Arbeiderbladet

1950 Arbeiderbladet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. CC-BY-NC-ND

Arbeiderbladet

1950 Arbeiderbladet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. CC-BY-NC-ND

Dagbladet

1961 Dagbladet: «Sykepleier rer seng, Prinds Christian Augusts Minde.» Norsk folkemuseum. CC-BY-NC-ND

Dagbladet

1961 Dagbladet, Norsk folkemuseum. CC-BY-NC-ND

Arbeiderbladet

1961 Dagbladet, Norsk folkemuseum. CC-BY-NC-ND

Fasade Storgata

2012: Fasade Storgata

Mangelsgården bakside

2012: Mangelsgården bakside

Kirkefløyen

2012: Kirkefløyen

Asylhagen

2012: Asylhagen

Brygghuset gateplan

2012: Brygghuset gateplan

Dollhuset

2012: Dollhuset, trappehus

Fabrikken kjøkken

2012: Fabrikken kjøkken

Rulleporten

2012: Rulleporten

Dampkjøkkenet

2012: Dampkjøkkenet

Veveriet

2012: Veveriet

Kart

Områdekart Prindsen

Prindsen ligger i Storgata 36, Oslo.

Fredning kart

Området merket med rødt er fredet (Prindsen), de gule bygningene er på Gul liste.

Områdekart Prindsen

Kart over Prinds Christian Augusts Minde med kvartalet rundt. Rød ramme = område freda av Riksantikvaren.

Bygninger: 1) Mangelsgårdens hovedbygning. 2) Mangelsgårdens nordfløy, dollhuset. 3) Mangelsgårdens uthus. 4) Mangelsgårdens bryggerhus. 5) Fattigsykehuset. 6) Christiania asyl. 7) Asylets mannsavdeling. 8) Asylets kvinneavdeling. 9) Fabrikkbygninga. 10) Fabrikkbygninga, sidefløy med kirkesal. 11) Maskin- og kjelehuset. 12) Vaskeribygninga. 13) Basarene.