Dokumentasjon

Wenche Blomberg m.fl. har samlet dokumentasjon om Prindsen i flere tiår. Her er et utvalg dokumenter.

Litt historikk

Den kommunale forvaltninga

Sprøyteromssaka

Prindsens framtid: Planer 2009 –

Fredningssaka

Fredningssaka – høringsuttalelser

Tilleggsframlegg til Thons tredje reguleringsforslag, høst 2011

Thons tredje reguleringsforslag 2009

Thons andre reguleringsforslag 2009

Høringsuttalelser 2009

Thons første reguleringsforslag 2005

De fleste dokumenter i sak 2003691 er unntatt offentlighet i Plan- og bygningsetaten.

Høringsuttalelser 2005

Prindsens venner